Ова служба се бави пословима који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у суду. Коришћења софтвера за управљање предметима и прикупљањем и обрадом података, као и сачињавања извештаја и других података за потребе Суда.

Шеф Службе за информатику и аналитику је Немања Обрадовић.