Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Крагујевцу

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

НЕДЕЉА МЕДИЈАЦИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ

СПИСАК ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА ИМЕНОВАНИХ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР

 

ISKLJUCI NASILJE - Kampanja za sprecavanje nasilja u porodici

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА-ПРЕВОДИЛАЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗАКЉУЧАКА О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

ОГЛАС ЗА ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЉА СА ОБРАСЦЕМ ПРИЈАВЕ – фебруарски рок

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ У ОСНОВНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ( ИНТЕРНИ АКТ)

Набавка канцеларијског материјала за потребе Основног суда у Крагујевцу за 2018. годину

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка електричне енергије за потребе Основног суда у Крагујевцу

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуге рециклирања тонера за потребе Основног суда у Крагујевцу

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору