Рачуноводствена служба суда се је стручно одељење Суда, које обавља економско-рачуноводствене послове за рачун Суда.

Служба је под непосредним надзором Председника, у складу са посебним прописима.

Шеф службе је Јелена Милисављевић.