лице задужено за информисање јавности

Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје Председник, лице задужено за информисање јавности (портпарол) или посебна служба за информисање.

Информације о правноснажно окончаним поступцима пред судом обавезно се објављују када је законом, или посебним прописом предвиђено, као и у случајевима за које је јавност посебно заинтересована.

 

Подаци који према посебним прописима представљају тајну и заштићени подаци чије објављивање је искључено или ограничено законом се не саопштавају.

Приликом контакта са јавношћу и медијима портпарол користи  средства савремене комуникације, путем прес конференција, давањем изјава, као и путем веб – странице и слично.

 

Портпарол суда је Јелена Дамљановић
контакт телефон 034/335-677

jelena.damljanovic@kg.os.sud.rs