Dostavna sluzba

Доставна служба суда се налази у приземљу зграде суда, канцеларија број 33. Поред редовног радног времена, а ради побољшане доставе писмена странкама, ова служба ради и у поподневној смени до 18 сати.

У овој служби постоје фахови за адвокате и вештаке, као и других лица чији је рад неопходан за ефикасност рада суда.

Физичка лица и странке, такође овде могу преузети судску пошту, само у ситуацији када им је остављен извештај од стране судског достављача.