Daktilo biroОва служба се бави израдом решења, пресуда и осталих судских одлука и аката.

Основни Суд у Крагујевцу снабдевен је диктафонима на који судије, судијски помоћници и приправници, диктирају одлуке и чијим преслушавањем службеници сачињавају одлуке у дигиталном облику, а који се потом штампају и достављају странкама.

Шеф ове службе је Драгана Ранковић.